Search box

Search results

Records found: 188  
Your query: Key Words = "^fujara^"
 1. To the basket   Hej, čieže to ovečki

  pastierske piesne, ľudová pieseň, spevák, hudobné nástroje, vzduchozvučné nástroje (aerofóny), fujara
  Pastierska pieseň. Mužský sólový spev a hra na fujare. Spieva a hrá Martin Sanitrár.
 2. To the basket   Hej, počúvajťe ma vi

  ľudová pieseň, spevák, fujara
  Dobová pieseň. Pieseň opisuje situáciu po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Sólo spev. Spieva a hrá na fujare Martin Sanitrár.
 3. To the basket   Hej, čije že to ovce

  hudobný folklór, fujara, spevák, ľudová pieseň
  Ľudová pieseň s pastierskou tematikou, so sprievodom fujarového tria. Spieva Juraj Kubinec.
 4. To the basket   Pomali ovečki krížom ces tie hori

  hudobný folklór, fujara, spevák, ľudová pieseň
  Ľudová pieseň s pastierskou tematikou, so sprievodom fujarového tria. Spieva Juraj Kubinec.
 5. To the basket   Orie šuhaj, orie, vrški preoráva

  hudobný folklór, fujara, spevák, ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou, so sprievodom fujarového tria. Spieva Juraj Kubinec.
 6. To the basket   Hej, Poľana, Poľana

  hudobný folklór, fujara, spevák, ľudová pieseň, zbojnícke piesne
  Zbojnícka pieseň so so sprievodom fujarového tria. Spieva Juraj Kubinec.
 7. To the basket   V čiernej hore, jedľoviňe

  hudobný folklór, fujara, spevák, ľudová pieseň
  Ľudová pieseň so sprievodom fujarového tria. Spieva Juraj Kubinec.
 8. To the basket   Hej, z jednej strani jarku

  hudobný folklór, fujara, spevák, ľudová pieseň, zbojnícke piesne
  Zbojnícka pieseň so sprievodom fujarového tria. Spieva Juraj Kubinec.
 9. To the basket   Hej, zabili Ďuríka

  hudobný folklór, fujara, spevák, ľudová pieseň, zbojnícke piesne
  Zbojnícka pieseň so sprievodom fujarového tria. Spieva Juraj Kubinec.

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.