Search box

Search results

Records found: 231  
Your query: Key Words = "^vojenské a regrútske piesne^"
 1. To the basket   Pod náš oblok sadla lastovička

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou a vojenskou tematikou. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 2. To the basket   Ve Vídňi bubnujú

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Regrútska pieseň. Spieva mužská spevácka skupina z Vajnor pod vedením Titusa Pilného.
 3. To the basket   Vezú nás, vezú v zeleném vozi

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Regrútska pieseň. Spieva mužská spevácka skupina z Vajnor s rytmickým sprievodom bubna.
 4. To the basket   V tem Prešporku za vojačka mňa vzali

  ľudová pieseň, vojenské a regrútske piesne
  Regrútska pieseň. Spieva mužská spevácka skupina z Vajnor po vedením Titusa Pilného.
 5. To the basket   Piesne z Vajnor 001-01

  ľudová pieseň, dychová plechová hudba, vojenské a regrútske piesne
  Dve regrútske piesne. Piesne "Husári, husári", "A ja mám koňíčka vraného" spieva mužská spevácka skupina z Vajnor so sprievodom Vajnorskej dychovky pod vedením Titusa Pilného.
 6. To the basket   Smutná vrba, čo tak kloňíš konáre

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s vojenskou a ľúbostnou tematikou. Mužský sólový spev s hudobným sprievodom na harmoniku.
 7. To the basket   F tom šírom poli

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 8. To the basket   Ket som išel včera večar pres láuku

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Mládenecká pieseň s ľúbostnou tematikou a regrútskym motívom. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 9. To the basket   Ťichá voda brehi mije, to prauda

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Mládenecká ľúbostná pieseň s tematikou rozchodu a regrútskym motívom. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 10. To the basket   Hej, hora, hora

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, vojenské a regrútske piesne
  Ľúbostná pieseň s regrútskou tematikou a motívom smútku za milým. Mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.