Search box

Search results

Records found: 19  
Your query: Village = "^Bátorová^"
 1. To the basket   Hora, horička, po ňej cesťička

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľúbostná pieseň. Pieseň je sčasti spievaná a sčasti recitovaný text. Spieva desaťčlenná skupina žien vo veku 40-50 rokov.
 2. To the basket   Bátor falun végik menni nem merek

  ľudová pieseň
  Pieseň je sčasti spievaná a sčasti je recitovaný text. Spieva desaťčlenná skupina žien vo veku 40-50 rokov.
 3. To the basket   Vileťela prepelička s prosa

  ľudová pieseň
  Prvá časť piesne je spievaná po slovensky, druhá časť textov je recitovaná v maďarčine. Spieva desaťčlenná skupina žien vo veku 40-50 rokov.
 4. To the basket   Široká je naša rieka

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľúbostná pieseň spievaná dva razy - v slovenčine aj v maďarčine. Prvý raz je prvá časť každej frázy spievaná v slovenčine a druhá v maďarčine, druhý raz je prvá časť každej frázy spievaná v maďarčine a druhá v slovenčine. Spieva desaťčlenná skupina žien vo veku 40-50 rokov.
 5. To the basket   Včera večer, keď mesiačik višov

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľúbostná pieseň. Prvá sloha piesne je spievaná v slovenčine, text druhej slohy recitovaný v maďarčine, text tretej slohy recitovaný v slovenčine. Spieva desaťčlenná skupina žien vo veku 40-50 rokov.
 6. To the basket   Konope, konope, zelenie konope

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľúbostná pieseň. Prvá sloha je spievaná z druhej a tretej je recitavaný text. Spieva desaťčlenná skupina žien vo veku 40-50 rokov.
 7. To the basket   Už sa jeseň blíži

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľúbostná pieseň. Prvá sloha piesne je spievaná v slovenčine, text druhej slohy recitovaný v slovenčine, text tretej slohy recitovaný v maďarčine. Spieva desaťčlenná skupina žien vo veku 40-50 rokov.
 8. To the basket   Pradú žeňički, pradú cverňički

  ľudová pieseň
  Žartovná pieseň. Desaťčlenná skupina žien vo veku 40-50 rokov spieva žartovnú pieseň.
 9. To the basket   Ešte van mán kéšö ešte

  ľudová pieseň
  Spieva desaťčlenná skupina žien vo veku 40-50 rokov. Prvá sloha spievaná, z druhej recitovaný text.
 10. To the basket   Ťichí vetrík po doliňe povieva

  ľudová pieseň
  Dievocká pieseň. Dialóg matky s dcérou. Spieva desaťčlenná skupina žien vo veku 40-50 rokov.

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.