Search box

Search results

 1. To the basket  Rozprávanie o žatve v Starej Kremničke 002-01

  rozprávanie zo života, žatva, žnec
  Rozprávanie o priebehu žatvy - o organizovaní žatevných prác, pracovných podmienkach, stravovaní a o zvykoch počas žatvy. Ženské hovorené slovo bez hudobného sprievodu.
 2. To the basket  Rozprávanie o žatve v Starej Kremničke 001-01

  rozprávanie zo života, žatva, žnec
  Rozprávanie o priebehu žatvy - o organizovaní žatevných prác, pracovných podmienkach, stravovaní a o zvykoch v úvode a počas žatvy. Ženské hovorené slovo bez hudobného sprievodu.
 3. To the basket  Rozprávanie o žatevnom koláči v Hronských Kľačanoch

  rozprávanie zo života, žatva, žnec, mlátenie obilia, obradový koláč
  Rozprávanie o žatevnom koláči, ktorý napiekla gazdina a zvykol sa dávať žencom a žniciam na záver mlatby - "na výžinky". Mužské a ženské hovorené slovo bez hudobného sprievodu.
 4. To the basket  Rozprávanie o žatve v Hronských Kľačanoch

  rozprávanie zo života, žatva, žnec, mlátenie obilia, dožinkový veniec, výžinok
  Rozprávanie o priebehu žatevných prác - o najímaní sezónnych robotníkov, organizovaní žatvy, o podobách výžinku za prácu, stravovaní, o žatevných a mlatebných pracovných nástrojoch a o zvykoch na záver žatvy. Mužské a ženské hovorené slovo bez hudobného sprievodu.
 5. To the basket  Rozprávanie o žatve vo Viničnom

  rozprávanie zo života, žatva, žnec, dožinkový veniec
  Rozprávanie o priebehu žatevných prác - o organizovaní prác počas žatvy, pracovných podmienkach, stravovaní a o zvykoch počas a na záver žatvy. V závere rozprávania zaznieva reč, ktorá sa zvykla recitovať po ukončení žatvy pred domom gazdu. Ženské hovorené slovo a recitovanie bez hudobného sprievodu.
 6. To the basket  Rozprávanie o žatve v Čataji

  rozprávanie zo života, žatva, žnec, sezonárstvo
  Rozprávanie o priebehu žatevných prác - o najímaní sezónnych robotníkov počas žatvy a podmienkach počas pobytu žencov "na panskom" (organizácia práce, ubytovanie, stravovanie). Mužské hovorené slovo bez hudobného sprievodu.
 7. To the basket  Spievala bi hlasom 002-01

  ľudová pieseň, žatva, žatevné piesne, ľúbostné piesne, spevák
  Žatevná pieseň s ľúbostným motívom. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 8. To the basket  Zažínaj, zažínaj, od konca do konca

  ľudová pieseň, žatva, žatevné piesne, spevák
  Žatevná pieseň spievaná pri poľných prácach. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 9. To the basket  Rozprávanie o žatve v Križovanoch nad Dudváhom

  rozprávanie zo života, ľudová pieseň, dožinkové piesne, spevák, dožinkový veniec, dožinky, žatva
  Rozprávanie o priebehu žatevných prác - o najímaní žencov, stravovaní počas žatvy, organizovaní žatvy na "panskom" a o prinášaní žatevného venca do domu gazdu na záver žatvy. V strede rozprávania zaznieva dožinková pieseň "Paňe náš, paňe náš, dajže nám oldomáš", spievaná počas prinášania žatevného venca. Hovorené slovo a mužský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 10. To the basket  Žatva v Branove 001-03

  žatva, obilniny, mlátenie obilia, mláťačka
  Rodinná žatva Demovcov na vlastných poliach. Mlátenie obilia na mláťačke v humne Dezidera Dema. Pred mláťačkou stojí traktor. Celkový pohľad.
  Žatva v Branove 001-03