Search box

Search results

 1. To the basket  A tan hore na povale

  riekanka, fašiangy, fašiangové obchôdzky, hajnal
  Krátka riekanka, ktorá sa zvykla recitovať počas fašiangových obchôdzok tzv. "chodenia s hajnalom". Ženský sólový prednes bez hudobného sprievodu.
 2. To the basket  Rozprávka z Rybníka 001-01

  rozprávka, humoristické rozprávanie, strašidlo
  Humorná "povesť" (rozprávka) o mátohe a o ľuďoch, ktorí sa rozhodli proti nej bojovať. Rozpráva Marko Maďar.
 3. To the basket  Nóti spravenie zo znakou

  detský folkór, riekanka
  Detská riekanka so žartovnou tematikou. Riekanku recituje Peter Chovan-Počtár, ktorý sa ju naučil od Jána Okála-Tomášova a ten ju údajne poznal od potulného žobráka.
 4. To the basket  Vinšujem vám tieto slávne sviatki 002-01

  Vianoce, Božie narodenie, vinš, vinšovanie
  Vianočný vinš (tzv. "veľkí"), ktorý vinšovali muži na Božie narodenie. Recituje žena.
 5. To the basket  Ja som malí žiačik

  Vianoce, Božie narodenie, vinš, vinšovanie
  Vianočný vinš. Vinšovali ho deti skoro ráno, na Božie narodenie. Recituje žena.
 6. To the basket  Vinšujem smeľe, fšetkím veseľe

  Vianoce, Božie narodenie, vinš, vinšovanie
  Vianočný vinš. Vinšovali ho deti skoro ráno, na Božie narodenie. Recituje žena.
 7. To the basket  Moji milí novotní roďičia

  svadba, mladucha, prosperitná mágia
  Sprievodná reč mladuchy, prednášaná počas jej prijímania do domu ženícha. Bola adresovaná "novím roďičom" (svokrovi a svokre) a zaznievala počas prosperitného rituálu s chlebom. Recituje žena.
 8. To the basket  Tu je znak a ozdoba panenská

  svadba, družba, veniec mladuchy
  Sprievodná reč predného družbu, prednášaná pri snímaní venca mladuche. Recituje žena.
 9. To the basket  Vám, milí náš hospodár

  vinšovanie, vinš, dožinky
  Vinši hospodárovi pri dožinkoch. Recituje žena.
 10. To the basket  Ja som maľi zjacik

  vinšovanie, Vianoce, vinš
  Vianočný vinš. Vinšuje žena.