Search box

Search results

  1. To the basket  Keť sa Adam s Evou brali

    svadba, svadobná zábava, manželstvo, Adam a Eva, vinšovanie, vinš
    Svadobná báseň s tematikou manželského spolužitia Adama a Evy. Zvykla sa recitovať na svadbách a má charakter svadobného vinšu. Mužské hovorené slovo bez hudobného sprievodu.