Search box

Search results

 1. To the basket  A u susedou švarni mláďenec

  ľudová pieseň, spevák, obchôdzky, koleda, Vianoce, Nový rok
  Koleda spievaná počas obchôdzok vo vianočnom alebo novoročnom období. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu.
 2. To the basket  Novoročné vinšovnícke piesne z Likavky

  ľudová pieseň, spevák, Nový rok, vinšovanie
  Tri novoročné vinšovnícke piesne: "Noví rok za starím rokom", "Noví rok nám zase prišjou" a "U Milanov takie chíri". V úvode je rozprávanie o príležitosti, pri ktorej sa novoročné piesne spievali. Hovorené slovo a ženský sólový spev bez hudobného sprievodu. V spievaní za striedajú dve interpretky.
 3. To the basket  Vinšujem vám noví rok 002-01

  Nový rok, vinšovanie, vinš
  Novoročný vinš. Vinšuje malý chlapec.
 4. To the basket  Vinšujeme noví rôčok aj Aňički

  Nový rok, vinšovanie, vinš, spevák
  Spievaný novoročný vinš. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.
 5. To the basket  Vinšujem vám noví rok 001-01

  Nový rok, vinšovanie, vinš
  Novoročný vinš. Hovorené slovo bez hudobného sprievodu. Vinšuje žena.
 6. To the basket  Novoročné vinšovnícke z Beňuše

  ľudová pieseň, Nový rok, vinšovanie
  Dve novoročné vinšovnícke piesne: "Starí rok zme zavŕšiľi", " Noví rok nám prišiel z ňenazdaňia". Spieva skupina žien bez hudobného sprievodu.
 7. To the basket  Vinsujem vam, vinsujem

  vinšovanie, Nový rok
  Novoročná vinšovačka. Vinšuje muž.
 8. To the basket  Od lavicki do lavicki

  vinšovanie, Nový rok
  Novoročná vinšovačka. Vinšuje žena.
 9. To the basket  Noví rok nám nastal zňenazdaňia

  ľudová pieseň, spevák, vinšovanie, Nový rok, koleda
  Novoročná koleda. Spieva František Pohančaník z Polomky.