Search results

 1.  To the basket  Hej, kmotra moja, kmotra

  ľudová pieseň, hudobný folklór, krstinové piesne, krstiny, spevák
  Ľudová pieseň so žartovnými motívmi, ktorá sa spievala na krstinách. Ženský sólový spev bez hudobného sprievodu.

 2.  To the basket  Skľenčina, skľenčina

  ľudová pieseň, hudobný folklór, krstinové piesne, krstiny
  Ľudová pieseň so žartovnými motívmi, ktorá sa spievala na krstinách. Spievajú dve ženy bez hudobného sprievodu. Prvé štyri slohy spieva Mária Mažeriková, zvyšné dve Anna Sojčáková.

 3.  To the basket  A dze to ta kačička

  ľudová pieseň, svadobné piesne
  Ľudová pieseň so svadobnou tematikou. Ženský spev bez hudobného sprievodu.

 4.  To the basket  Ujukaj, ujukaj, bi si ujukala

  ľudová pieseň, svadobné piesne
  Ľudová pieseň so svadobnou tematikou. Ženský spev bez hudobného sprievodu.

 5.  To the basket  Ej, zdaľeka sme prijechaľi

  ľudová pieseň, svadobné piesne
  Ľudová pieseň so svadobnou tematikou. Ženský spev bez hudobného sprievodu.

 6.  To the basket  Bula jedna herľička

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Ženský spev bez hudobného sprievodu.

 7.  To the basket  A tam dolu na žeľenim kráčku

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou a s motívom vojenčiny. Ženský spev bez hudobného sprievodu.

 8.  To the basket  Ej, kačmarečko naša

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Žartovná pieseň s ľúbostnou tematikou. Ženský spev bez hudobného sprievodu.

 9.  To the basket  Zagraj, Cigán, fras ce trime

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Žartovná pieseň s ľúbostnou tematikou. Ženský spev bez hudobného sprievodu.

 10.  To the basket  Kedz ja išol horeču, Čuba vodu brala

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou. Ženský spev bez hudobného sprievodu.