[?TX_RESULT_SEARCHBOX]

Search results

  1. To the basket  Vinš pastiera na Štedrý večer v Strhároch

    Vianoce, ľudová pieseň, Štedrý večer, pastier, pastierske obyčaje, vinš
    Vianočný vinš pastiera na Štedrý večer v Strhároch. V scénickom programe vinšuje muž v strednom veku.
  2. To the basket  Obchôdzky pastierov od Lucie do Vianoc v Lovinobani

    advent, Lucia, Vianoce, obchôdzky, pastierske obyčaje, vinš
    Rozprávanie o obchôdzkach pastierov. Rozprávanie o obchôdzkach a zvykoch pastierov od Lucie do Vianoc v Lovinobani. V scénickom programe rozpráva starý muž.