Search box

Search results

 1. To the basket  Kamarátki moje, ňeskoro choďíťe

  ľudová pieseň, spevák, viachlas, svadobné piesne, dievocká rozlúčka
  Svadobná pieseň, ktorá sa spievala pred sobášom - pri rozlúčke nevesty so slobodnými dievčatami. Ženský viachlasný spev bez hudobného sprievodu.
 2. To the basket  Tie kokavskie štiri zvoni

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, viachlas
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou a motívom rozlúčky a žiaľu za milým. Ženský viachlasný spev bez hudobného sprievodu. Spievajú dve ženy z Liptovskej Kokavy.
 3. To the basket  Hori, doľi zeľené

  ľudová pieseň, spevák, ľúbostné piesne, viachlas
  Ľudová pieseň s ľúbostnou tematikou a motívom nešťastnej lásky. Ženský viachlasný spev bez hudobného sprievodu. Spievajú dve ženy z Liptovskej Kokavy.
 4. To the basket  Ket si ja zaspievam

  ľudová pieseň, spevák, trávnice, viachlas
  Ľúbostná pieseň s motívom vohľadov. Trávnica, spievala sa pri prácach na lúke. Ženský viachlasný spev bez hudobného sprievodu.
 5. To the basket  Ej, kecme na vešeľu

  ľudová pieseň, svadobné piesne, viachlas
  Svadobná tanečná pieseň. Ženský viachlasý spev bez hudobného sprievodu. Spievajú ženy z Kojšova.
 6. To the basket  Paše Jaňík koňe 002-01

  ľudová pieseň, ľudový tanec, chorovody, Turíce, viachlas
  Chorovodná pieseň, ktorá sa v Kojšove spievala v nedeľu na Turíce ("Rusadľa") pri chodení s "Uľijanou". Ženský viachlasý spev bez hudobného sprievodu. Spievajú ženy z Kojšova.
 7. To the basket  A v ňeďeľu Rusadeľňú 002-01

  ľudová pieseň, ľudový tanec, chorovody, Turíce, viachlas
  Chorovodná pieseň, ktorá sa v Kojšove spievala v nedeľu na Turíce ("Rusadľa") pri chodení s "Uľijanou". Ženský viachlasý spev bez hudobného sprievodu. Spievajú ženy z Kojšova.
 8. To the basket  Veľká noc uš prešla

  ľudová pieseň, ľudový tanec, chorovody, Veľká noc, viachlas
  Chorovodná pieseň dievčat, ktorá sa spievala na Veľkú noc. Ženský viachlasý spev bez hudobného sprievodu. Spievajú ženy z Kojšova.
 9. To the basket  A na hore beťar strjeľal

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, viachlas, hudobné nástroje, vzduchozvučné nástroje (aerofóny), heligónka
  Mládenecká pieseň s ľúbostnou tematikou. Spieva skupina mužov so sprievodom heligónky. Na heligónke hrá Milan Borlok.
 10. To the basket  Pod ľipkou, nad ľipkou, jedna mala dve

  ľudová pieseň, ľúbostné piesne, viachlas
  Mládenecká pieseň s ľúbostnou tematikou. Spieva skupina mužov bez hudobného sprievodu.