O projekte

Čo je Fond tradičnej ľudovej kultúry?

Fond TĽK je online databáza objektov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku tvorená materiálmi zo zbierok súkromných i právnických osôb. Realizátorom projektu je Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, odborné pracovisko Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, štátnej príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Vzniká v nadväznosti na národný projekt Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry realizovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2, financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR. Realizácia národného projektu výrazným spôsobom prispela k získavaniu materiálov a vybudovaniu technického zázemia.

Môžem si vybrané objekty stiahnuť?

Všetky objekty dostupné na www.fondtlk.sk je možné stiahnuť a bezplatne používať na nekomerčné účely (predovšetkým študijné a vzdelávacie). Pri ďalšom šírení je potrebné uvádzať vlastníka záznamu (Slovenský ľudový umelecký kolektív) a zdroj (www.fondtlk.sk).

Licencie neumožňujú použitie objektov na komerčné účely.

Chcete spolupracovať na tvorbe digitálnej databázy?

Vlastníte fotografie, videonahrávky, filmové pásy, audio nahrávky, písomnosti alebo zaujímavé predmety s tematikou tradičnej ľudovej kultúry? Ak ste držiteľom zbierkových materiálov tradičnej ľudovej kultúry, na ktoré môžete udeliť licenčné práva a máte záujem o ich sprístupnenie, prípadne ak máte záujem o doplnenie údajov do sprístupnených záznamov, neváhajte nás kontaktovať.

Objekty, ktoré nám poskytnete, budú zdigitalizované buď priamo u Vás doma, alebo v našom Centre pre tradičnú ľudovú kultúru. Materiály spracujeme a následne Vám ich vrátime. V digitálnej podobe budú doplnené do Fondu TĽK. Pri každom objekte bude informácia o zdroji, t. j. od koho sme materiál získali.

Kontakt: Mgr. art. Miroslav Hanák, +421 2 204 78 201, fondtlk@sluk.sk

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.