Number of the records: 1  

To the basket   remeselnícky patrón

 1. Descriptonsvätec, ktorý v súlade s náboženskými predstavami o cirkevnom spoločenstve ochraňoval príslušné remeslo. Patrón určitého remesla sa vyberal podľa jeho životného príbehu, ktorý ho spájal s remeslom. Niektorí svätci boli patrónmi dvoch i troch remesiel. Jednotliví svätci boli patrónmi týchto remesiel: sv. Agáta kovolejárstva, sv. Alžbeta pekárstva, sv. Anna povrazníctva, sv. Antónius maliarstva izieb, sv. Atanázia tkáčstva, sv. Benno a sv. Maurítius rybárstva, sv. Bartolomej garbiarstva, sv. Bonifác kníhkupectva, sv. Dorota záhradníctva, sv. Elígius kováčstva a zlatníctva, sv. Erazmus tokárstva, sv. Eulogius kotlárstva, sv. Florián kominárstva, pivovarníctva, hasičov a hrnčiarstva, sv. Gothard hrnčiarstva, sv. Jakub väčší klobučníctva, sv. Jakub menší valchárstva a farbiarstva súkna, sv. Ján Krstiteľ kožušníctva a krajčírstva, sv. Jozef tesárstva, sv. Juraj sedlárstva, sv. Karol Veľký cinárstva, sv. Katarína z Alexandrie kolárstva, kníhtlačiarstva a povozníctva, sv. Kozma a Damián lekárnictva, sv. Kristína mlynárstva, sv. Krišpín ševcovstva a čižmárstva, sv. Ludvík kníhviazačstva, sv. Lukáš evanjelista maliarstva, mäsiarstva a medovnikárstva, sv. Magdaléna hrebenárstva, sv. Mária di Monte sviečkarstva a mlynárstva, sv. Mária matka medovnikárstva, sv. Martin súkenníctva, sv. Matej mäsiarstva, sv. Mikuláš obchodu, sv. Móric nožiarstva, sv. Peter zámočníctva a hodinárstva, sv. Rafael archanjel pokrývačstva, sv. Rochus stolárstva a debnárstva, sv. Serapion sklenárstva, sv. Severus súkenníctva, sv. Šimon farbiarstva, sv. Štefan murárstva, kamenárstva a tehliarstva, sv. Tomáš furmanstva a murárstva, sv. Urban vinohradníctva a krčmárov, sv. Viliam klampiarstva. Patróni remesiel sa často zobrazovali na cechových zástavách.
  Description authorMichal Kaľavský
  BooksHoudek, I.: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 1943.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/remeselnicky-patron
  See also cech
  remeselník
  remeslo
  patróni
  čižmárstvo
  References (45) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.