Number of the records: 1  

To the basket   bocian

 1. Descripton(bohdál) vták z čeľade bocianovité (latinsky Ciconiidae). Na Slovensku sa tradičné predstavy spájali s bocianom bielym, ktorý – na rozdiel od bociana čierneho – žil v blízkosti ľudí. Bocian hniezdiaci na streche alebo komíne domu bol ochrancom domu a šťastia, zdravia jeho obyvateľov. Do domu, na ktorom sídlil, neudrel blesk. Platil zákaz hniezdo zhodiť a bociana poraniť alebo zabiť. Pri porušní zákazu by iné bociany priniesli v zobáku žeravé uhlíky a dom by podpálili. Zabitie bociana by spôsobilo chorobu. Prelet alebo prílet bociana do obce bol predzvesťou narodenia dieťaťa. Hovorilo sa, že bocian nosí deti, teda že bociany prinášali deti, prípadne iba dievčatá (chlapcov prinášala vrana). Táto predstava, ktorá nadobudla funkciu deťom určeného vysvetlenia spôsobu rozmnožnovania sa ľudí, je pravdepodobne pozostatkom totemistických predstáv. Podľa správania bocianov sa aj určovalo počasie: ak sa zlietali, malo pršať.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksHorváthová, E.: Tradičná duchovná kultúra. In: Michálek, J. a kol.: Ľud Hornádskej doliny. Košice 1989, 233-294.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/bocian
  See also narodenie
  predzvesť
  vtáky
  References (2) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.