Number of the records: 1  

To the basket   vtáky

 1. Descriptonoperené stavovce (latinsky Aves). V tradičných predstavách symbol duše, ducha, smrti, jedna z foriem, v akej môže duša opustiť telo zomretého človeka. Viacerým vtákom sa v tradičných predstavách pripisovala ochranná a veštecká funkcia. Z ich výskytu na konkrétnom mieste, zo správania alebo iba z ich hlasu, počutého v konkrétnom čase, vychádzajú mnohé povery. Napríklad hlas kuvika či húkanie sovy blízko domu mali ohlasovať smrť, trojnásobné kikiríkanie sliepky (biologicky zriedkavý, no známy jav) veštilo nešťastie. Čierne vtáky letiace ponad hlavu človeka, nad sprievodom, vojskom veštili nešťastie. Bociany či lastovičky si robili hniezdo iba na dome, kde žijú dobrí ľudia; trest (požiar domu) mal stihnúť každého, kto zhodil hniezdo alebo zabil lastovičku či sovu. S vtákmi boli spojené aj početné predpovede počasia. Napríklad dážď mal prísť, ak lastovičky, divé kačky či husi lietali nízko nad zemou, keď bolo počuť klopanie ďatľa, spev vlhy alebo pískanie žlny. Pekné počasie malo byť, keď škovránok spieval vysoko v povetrí, lastovička či drozd lietali vysoko, alebo keď bolo počuť spievať sýkorku. Vtáky (kohút, holub, orol, pelikán a iné) boli častým motívom ľudovej ornamentiky, najmä na textile. Vo vinohradníckych oblastiach Slovenska boli vtáky, najmä škorce a drozdy, nebezpečenstvom pre dozrievajúce hrozno. Začiatkom leta sa do viníc stavali strašiaky, ku kolom sa pripevňovali motúzy s naviazanými pásikmi z ligotavého materiálu, zemiak oblepený perím či krídlo vtáka. Verilo sa, že tieto prostriedky proti vtákom budú najúčinnejšie, ak sa rozmiestnia v deň svätého Róchusa (16. august).
  Description authorKatarína Popelková
  BooksDobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 125. Dúha vodu pije. Slovenské ľudové pranostiky. Zost. Z. Profantová. Bratislava 1986, 168-173. Drábiková, E.: Človek vo vinici. Bratislava 1989, 109.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/vtaky
  See also lov
  pranostika
  páv
  veštenie
  smrť
  predzvesť
  predpoveď
  kukučka
  kohút
  holub
  duša
  duch
  dážď
  bocian
  kútna plachta
  vtáčnictvo
  hydina
  References (8) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.