Number of the records: 1  

To the basket   Morena

 1. Descripton(Muriena, Smrť, Hejhana, Kyselica, Kyseľ, Baba) figurína ženy, symbol zimy, smrti. Zhotovila sa zo slamy, ktorou sa obalil drevený kríž, a obliekla do miestneho odevu. Spievajúce dievčatá ju nosili po dedine, za dedinou ju rozobrali alebo spálili, roztrhali, hodili do vody, zahádzali kamením a s krikom bežali späť do dediny. Na Spiši, v Šariši, Above a Tekove sa tým obrad končil. Inde jedno z dievčat (kráľovnú) obliekli do šiat z figuríny a po domoch vyberali vajíčka, slaninu alebo iné naturálie na spoločnú hostinu s mládencami. Na strednom a východnom Slovensku sa vynášanie Moreny konalo na Smrtnú nedeľu, v západných a južných regiónoch Slovenska na Kvetnú nedeľu. Podľa poverových predstáv sa vynesením a zničením Moreny mala magicky privolať jar. Piesne spievané na celom území Slovenska pri vynášaní symbolickej zimy patria k najstaršej vrstve obradových piesní. Prvé správy o obrade sú zo 16. storočia. Aktérmi boli dospelí obyvatelia, neskôr ich vystriedali dievčatá. Od 30. rokov 20. storočia obrad postupne zanikal, na jeho inovácii sa v niektorých lokalitách podieľajú záujmové združenia či folklórne skupiny.
  Description authorEleonóra Klepáčová
  BooksHorváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 157-174. Klepáčová, E.: Jarné obchôdzky. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 79. Krekovičová, E.: Ľudová pieseň. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava 2000, 315.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/morena
  See also hostina
  slanina
  letečko
  Smrtná nedeľa
  obchôdzky
  smrť
  vajce
  Kvetná nedeľa
  References (8) - Encyclopedic Terms
  (27) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.