Number of the records: 1  

To the basket   slamený stromček

 1. Descripton(kvočka, pavúk, muší raj) obradový vianočný alebo dožinkový predmet, symbol úrody; predchodca vianočného stromčeka, znak Vianoc. Zhotovoval sa z najkrajších klasov alebo z posledného požatého obilia. Na niektorých miestach severného Slovenska sa ako symbol úrody robil už na dožinky, posväcoval 15. augusta v kostole a na Štedrý deň zavesil nad stôl. Z posledného snopu ho zhotovovali pred Štedrým dňom. Najčastejšie do zemiaka zapichovali klásky, ktoré ozdobovali farebnými papierikmi. Po dni Troch kráľov zrnká z neho vkladali medzi siatiny, používali proti búrke, prípadne si ho ponechali až do dožiniek. Do 70. rokov 20. storočia sa uchoval ako jeden z vianočných symbolov najmä u Rusínov na severovýchode Slovenska.
  Description authorViera Feglová
  BooksFeglová, V.: Kalendárne obyčaje. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 190-214.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/slameny-stromcek
  See also siatie
  úroda
  Štedrý deň
  vianočný stromček
  dožinky
  References (3) - Encyclopedic Terms