Number of the records: 1  

To the basket   vinšovanie

 1. Descriptonslovesný prejav želania v deklamatívnej, najčastejšie veršovanej (rýmom a rytmom viazanej), niekedy spievanej forme, v ktorej sa metaforicky vyjadruje prianie zdravia, prosperity, pozemského a posmrtného života. Viazalo sa najčastejšie na obchôdzky. Vinše predstavovali výrazný funkčný znak, vyjadrujúci zmysel obchôdzok. Vinšovaním zväčša končili hry ľudového divadla. K pôvodnej magicko-prosperitnej funkcii vinšov postupne pribúdali zábavné prvky, ako sa obchôdzky menili na zábavné príležitosti. Pre pochopenie ich významu preto treba poznať kontext, v ktorom sa používajú. Vinšovanie pri obchôdzkach malo širšiu spoločenskú platnosť, zahrňovalo prvky lokálnej etikety. Deti, mládež, služobníci a Rómovia za vinšovanie dostávali aj výslužku v naturáliách. Krátke individuálne želania sa prednášajú dodnes pri začatí niektorých prác a činností, v kruhu rodiny, príbuzných a susedov v kalendárnom a rodinnom cykle sviatkov a osláv.
  Description authorMilan Leščák
  BooksFeglová, V.- Leščák, M. (zost): Pramene k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska. Bratislava 1995. Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/vinsovanie
  See also obchôdzky
  ľudové divadlo
  svadba
  References (17) - Encyclopedic Terms
  (47) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.