Number of the records: 1  

To the basket   vianočné hry

 1. Descriptonhry ľudového divadla, predvádzané po domoch v období od Štedrého večera do Troch kráľov. Tematicky vychádzajú z biblických predlôh. Historickými predchodcami sú trópus Quem queritis in praesepe, pastores (Koho hľadáte v jasliach, pastieri) z 11. storočia, liturgické hry, tzv. ludi Nativitatis (hry o Narodení) a vianočné mystériá. U nás sú najstaršie správy o vianočných hrách z 15. storočia v Bratislave, Banskej Štiavnici a Bardejove. V ľudových hrách sa zobrazenie témy narodenia Ježiša miešalo so staršími obradmi zimného slnovratu (koledovanie, vinšovanie, obdarúvanie) a obohacovalo miestnymi folklórnymi tradíciami (hudobno–spevnými, tanečnými). V komediálnej zložke sa uchovali aj stopy jokulátorskej a študentskej tradície. K vianočným hrám patria obchôdzky betlehemcov, chodenie s kolískou, hviezdou a hadom. Zriedkavé sú zápisy hier o Herodesovi. Z prostredia bratislavských Nemcov sa zachovala Christigeburtspiel (Hra o narodení Krista) a Spiel von Sündenfall (Hra o upadnutí do hriechu) o Adamovi a Eve. Podobné hry sa hrali v nemeckých oblastiach Banskej Štiavnice, Kremnice, Starých Hôr a Spiša. K vianočnému obdobiu sa viaže aj martyrologická hra o sv. Dorote.
  Description authorDaniel Luther
  BooksSlivka, M. – Slivková, O.: Vianočné hry v Spišskej Magure. Bratislava 1994. Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986. Feglová, V.: Šťastie, zdravie, pokoj svätý... alebo Vianoce na Slovensku. Bratislava 2008.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/vianocne-hry
  See also betlehemská hra
  hra o Adamovi a Eve
  hra o Herodesovi
  hra o Jozefovi a Márii
  trojkráľová hra
  hra o svätej Dorote
  References (13) - Encyclopedic Terms
  (27) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.