Number of the records: 1  

To the basket   betlehemská hra

 1. Descripton(betlehemci, jasličkare, chodenie s betlehemom, jasličková hra, gubajka, betlehemesek, krippelei) ľudová vianočná hra o narodení Ježiška. Vznikala pod vplyvom stredovekého liturgického divadla a kultu jaslí. Vychádza z evanjelia sv. Lukáša, podľa ktorého Anjel zvestoval narodenie Spasiteľa ako prvým pastierom, nocujúcim pri stáde. Tento námet je v hre obohatený o reálie valaského života, pričom pastierske motívy splynuli so zbojníckou tematikou. Priebeh hry: predstavovanie pastierov, anjel zvestuje narodenia Pána, cesta do Betlehema a obdarovanie Ježiška, na záver sa obvykle spievajú koledy a niekde tancuje odzemok. Základné postavy: Anjel, Pastieri – valasi (Fedor a Stacho) a Starí pastieri (Bača, nemotorný Starý, Kubo, Guba v obrátenom kožuchu). Hry aj postavy sa krajovo líšia, ich počet kolíše od 3 do 7. Predvádzajú sa formou obchôdzky z domu do domu.
  Description authorDaniel Luther
  BooksHorváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986. Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002. Luther, D.: Ľudové divadlo. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 254-258.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/betlehemska-hra
  See also betlehem
  vianočné hry
  References (3) - Encyclopedic Terms
  (30) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.