Number of the records: 1  

To the basket   bábka

 1. Descriptonnapodobenina bytosti, ktorú vedie a oživuje bábkoherec. Ľudoví bábkari používali najmä marionety ovládané zhora drôtom a niťami, upevnenými na vahadlo. Zhotovovali si ich sami, ale hlavičky vyrezávali zväčša ľudoví rezbári (majster Ilčík z Piargu, F. Brezňanský z Hodruše, M. Foukal z Liskovej, J. Matušík z Rajca). Zobrazovali živých ľudí, démonické bytosti (čerta, vodníka, ježibabu), zo zvierat koníka pre Gašparka. Jednu súpravu tvorilo okolo 20 postáv. Menšie bábky (okolo 40 cm) boli ľahšie prenosné a dokázal ich ovládať jeden bábkoherec, väčšie (80–120 cm) si vyžadovali javisko široké až do 4 m. Po roku 1912 sa k nám dostali prvé sériové, tzv. Alšove bábky, ktoré podľa návrhu Mikuláša Aleša vyrábala pražská firma Münzberg. Deti si zhotovovali bábky napr. aj zo zemiakov alebo rôzne prstové bábky – maňušky. Vo vianočných hrách sa používali bábky typu javajky, ktoré boli ovládané zospodu.
  Description authorDaniel Luther
  BooksHamar, J.: Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle. Bratislava 2008. Hamar, J.: Hry ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane. Bratislava 2010.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/babka
  See also vianočné hry
  bábkové divadlo
  hra o Herodesovi
  ľudoví bábkari
  References (2) - Encyclopedic Terms
  (379) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.