Number of the records: 1  

To the basket   hry

 1. Descriptontradičné formy individuálnej a spoločenskej zábavy. Rozlišujú sa hry detí, mládeže a dospelých, improvizované bez pravidiel a s pravidlami, alebo podľa funkcie: a) detské, napodobňujúce činnosti a správanie dospelých, živočíchov, strojov i neživej prírody (s hračkami, bábkami a inými rekvizitami i bez nich); b) bojovné, zápasové o víťazstvo (na zbojníkov a drábov, zlodejov a policajtov, na lovnú zver a poľovníkov, športové, z ktorých mnohé zľudoveli – loptové, kolky); c) pohybové, často v rytme povelov, riekaniek, dialógov, piesní (ťapkanie, varenie kašičky, klatie baránkov, prevaľovanie baranov, váľanie vahanov, lámanie kolesa, váženie soli, kolotoč, chytačka, škôlka, Krvavé koleno, Húsky, húsky); d) úlohové, ktoré bystria um, pohotovosť, zmysly a vedomosti aj pomocou hádaniek, riekaniek a jazykolamov (o žmurkanú; Adam, kde si? Tu; na slepú babu; Cin, cin, pára, hrach sa zvára, pára, či nepára?); e) hazardné: o guľky, skalky, gombičky, variácie hry s mincami (rub a líce, o stenu, na čiaru), so škatuľkou zápaliek, kockami, kartami. Hrávali sa o pivo, peniaze, úlohy, telesné tresty; f) erotické, napr. bozkávacíe (šatkové, vankúšové, zrkadlové, zálohové, chytacie), jarné hry v prírode (Čie sú to pávy), priadkové a iné zábavné večierky (muška, obráť sa; visím, visím; vaľkanie; hobľovanie; kupčenie; na Pači tovariša), spojené s trestami (hviezdy čítať, vyprevádzať, spovedať). Hry sa odlišovali aj podľa príležitosti: na priadkach, páračkách, pri mŕtvom, svadobné a tanečné hry, ale aj krčmové, kaviarenské, rodinné a iné.
  Description authorDaniel Luther
  BooksOndrejka, K.: Hry horehronských detí. I. – III. zväzok. Bratislava 1971 – 1973. Ondrejka, K.: Tradičné hry detí a mládeže na Slovensku. Bratislava 1976.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/hry
  See also hádanky
  vyčítanka
  priadkové hry
  svadobné hry
  References (3) - Encyclopedic Terms
  (34) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.