Number of the records: 1  

To the basket   svadobné piesne

 1. DescriptonPiesne funkciou, obsahom a spevnou realizáciou zviazané so svadbou. Rozlišujeme: a) piesne k svadobným zvykom a obradným úkonom (vítanie nevesty, snímanie venca, rozpletanie, čepčenie, sviečkový tanec, tanec so starejším, hosťami a ďalšie); b) piesne rodinného charakteru (odobierkové); c) piesne pri ceste na sobáš, prehradení cesty, k svadobnej zábave, hrám a tancom a pod., d) svadobné stolové piesne žartovného a posmešného obsahu (o starejšom, starejšej, družbovi a pod., prípitkové piesne, o jedlách a ďalšie; e) svadobné balady (o odchode nevesty do cudzieho sveta, príbehy biblického a mravoučného obsahu, s radami do manželstva a pod.). Osobitú skupinu tvoria predsvadobné piesne pri pýtaní nevesty, pozývaní rodiny a hosti, prevážaní vena, truhlice, perín a darov neveste, rozlúčkovej odobierke ženícha od kamarátov a pod. Posvadobné piesne sú napr. piesne na zore a rozlúčkové piesne hostí. Do svadobného repertoáru patrí rad všeobecne známych piesní, ktoré sú nadregionálneho charakteru, ako Ideme, ideme…, Parta moja, parta…, Už kohútky spievajú…, Zadala mamka, zadala dcéru…, Ta dala mamka…, Vienok zelený…, Ej družba, družba…, Na zelenej lúke…, Redoví začíname…, Ej, ľena, ľena…, Vysoká sosna horela…, Lecela páva prez hory…, Ej, bola to mladucha… a ďalšie. Tematika svadobných piesní je mimoriadne rozmanitá: Podľa výskumu 40% piesní sa bezprostredne dotýkalo svadby, obradných úkonov, rodiny ženícha a nevesty, svadobníkov a manželstva, 15% malo ľúbostný obsah, 10% žartovný charakter, 3% pijanské piesne, 3% balady a 6% piesní sa tematicky viazalo na tance, muziku a spev. Svadobné piesne sú spravidla štýlovo homogénne, tradíciou a dlhodobým vývinom kanonizované. Svadobné veselie však pozostáva nielen z užšieho svadobného repertoáru, ale z celého okruhu v obci obľúbených ľúbostných a tanečných piesní, ktoré boli sprevádzané s muzikou.
  Description authorAlica Elscheková
  Books---
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/svadobne-piesne
  See also hajnal
  pijanské piesne
  svadobné hry
  svadba
  References (7) - Encyclopedic Terms
  (318) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.