Number of the records: 1  

To the basket   Svadobný sprievod v Mokrom Háji 001-02

 1. Descripton "Búchaní" na dvere pri návrate zo sobáša. Družba s družbovským právom s mladomanželmi pri búchaní na dvere. Vpredu družba (starejší) Angustín Špírek, nevesta Anna Komendová (rodená Švrčková) v tradičnom svadobnom odeve a ženích Jozef Komenda, okolo ďalší svadobčania.
  General description Na čele svadobného sprievodu boli muzikanti spolu so svadobným družbom, ktorý v ruke držal družbovské právo. Družbovské právo sa skladalo z rovnej drvenej palice s bielou mašľou, rozmarínom – "krušpánkem" a jablkom, ktoré symbolizuje prvý dedičný hriech. Zelený krušpán predstavuje vidinu raja. Na bielej stužke bol zvyčajne pripnutý obrázok Panny Márie Matky Božej ako symbol čistoty a ochrany. Za nimi nasledovali menšie družičky a družbovia. Tretí v poradí býval ženích s hlavnou družicou, následne nevesta s hlavným družbom. Za nimi išli krstní rodičia nevesty a potom krstní rodičia ženícha. Po sobáši si v sprievode vymenili miesto, aby sa ani jedni neurazili. Za krstnými rodičmi nasledovali mladší ženáči s družičkami po pravej strane (na ceste z kostola boli družičky po ľavej strane). Nasledovali ostatní svadobčania. Sprievod uzatvárali rodičia mladomanželov, ktorí sa takisto v poradí prestriedali. Niekedy rodičia na sobáš ani nechodili.
  Note "Búchaní" na dvere - svadobný zvyk, kedy pri návrate zo sobáša družba klope na dvere domu, kde sa konala svadobná hostina. Tento obrad sa konal len vtedy, ak neboli rodičia nevesty, alebo ženícha v kostole. Družba so svadobným sprievodom zastal pri dverách, zaklopal a zaspieval pieseň "Svadební mamičko otvírajte vráta, vedem vám nevjestu ze samého zlata, svatební tatíčku pjekne ju vítajte, od vašej zahrátki dvera otvírajte". Následne rodičia otvorili dvere.
  Municipality of originMokrý Háj
  Region of originZáhorie
  Performers Komendová, Anna
  Komenda, Jozef
  Špírek, Augustín (1886-1966)
  Place of captureMokrý Háj
  Date of capture50. roky 20. storočia
  Subject Classification 3.3.2. Svadba
  4.4.1.1. Historické podoby tradičného ženského odevu
  Key words svadba
  svadobný sprievod
  mladucha
  ženích
  starejší
  svadobní hostia
  odev mladuchy
  sviatočný odev
  obradový odev
  Other responsibility Špírek, Milan (record owner)
  Slovenský ľudový umelecký kolektív (record owner)
  Svíba, Róbert (digitized by)
  Date of digitizing8.8.2015
  Right of useNekomerčné účely
  License034/2016-3/03-DF TĽK

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 48°48'41.29"N, 17°14'46.57"E

GPS: 48°48'41.29"N, 17°14'46.57"E