Number of the records: 1  

To the basket   magické rastliny

 1. Descriptonrastliny s pripisovanými nadprirodzenými vlastnosťami. Používali sa v každej sfére ľudského života. Boli prostriedkom ochrany človeka i majetku proti pôsobeniu iných osôb, živlov, nadprirodzených síl, prostriedokom zabezpečenia želaného výsledku, celkovo prosperity, liečivým i smrť uľahčujúcim prostriedkom. Boli súčasťou veštieb, predpovedí týkajúcich sa osudu jednotlivca – lásky či dĺžky života. V negatívnom zmysle slúžili magické rastliny na poškodenie, zničenie človeka, jeho majetku. Magické vlastnosti boli rastlinám pripisované na základe ich skutočného pôsobenia (vďaka obsahu účinných látok), podľa vzhľadu i podobnosti s prvkom, na ktorý mali vplyv. Väčšina magických rastlín bola polyfunkčná. Niektorým rastlinám sa magické účinky pripisovali počas celého roka, iné ich nadobúdali v konkrétnych dňoch, v určitej časti dňa, zbieraním na určitom mieste či v určitom čase.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksHoluby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zostavil J. Mjartan. Bratislava 1958. Olejník, J.: Magické byliny v oblasti Vysokých Tatier. In: Spiš 3-4. Vlastivedný zborník, 1973, 85-94.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/magicke-rastliny
  See also čemer
  Ján Krstiteľ
  magické prostriedky
  žltačka
  veštenie
  smrť
  priesť
  predpoveď
  porobenie
  liečivé rastliny
  liečebné praktiky
  hostec
  cholera
  References (8) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.