Number of the records: 1  

To the basket   liečebné praktiky

 1. Descriptonpraktické postupy a úkony zamerané na obnovenie zdravia človeka a zvierat. V tradičnej medicíne ich výber vychádzal z predstáv o príčine choroby. Čím bola nejasnejšia, tým viac praktík, najmä magických, na chorobu existovalo. Podľa tradičných názorov boli za chorobu považované, a teda aj liečené, len jej príznaky. Najstaršími boli inštinktívne praktiky (olizovanie a vysávanie rán). Z mágie, animizmu, manizmu a náboženstva vychádzala veľká skupina iracionálnych liečebných praktík. Magické praktiky boli založené na predstave o démonovi choroby, ktorého z tela vyháňali, prenášali na iný objekt, prípadne i zničili. Chorobu vyháňali zariekaním, okurovaním, bitím, použitím svätenín i zapáchajúcich látok (cesnak, výkal a iné). Na odnesenie choroby slúžilo všetko, čo bolo v kontakte s chorým. Následné zničenie docielili jej prenesením do vody, zeme, ohňa ako očistných živlov (napríklad handrička po utretí vredov zahrabaná do zeme) i zmenšovaním až do nulového stavu roznesením (koláča pri priesti a podobne) a zariekaním. Z predstavy o možnosti udobrenia si choroby pramenilo používanie obetín. K obetinám patrili aj votívne predmety, ktoré mali, tak ako modlitby, získať pomoc nadprirodzených bytostí (božstva, Boha) pri liečení, alebo im ich z vďaky dávali po vyliečení. Pri racionálnych postupoch liečenia sa okrem vnútorne (nápoje, pokrmy) alebo povrchovo (obklady, masti) užívaných liečebných prostriedkov používali aj masáže, kúpele (parné alebo vo vode z liečivého prameňa), nahrievanie, potenie, inhalovanie, naprávanie končatín, vyrezávanie bradavíc, trhanie zubov, trepanácia lebky, púšťanie krvi a iné. Realizácia liečebných praktík (nazývaná liečenie, do 18. storočia aj liekovanie, lekuvanie) bola často zamestnaním špecializovaných liečiteľov i zelinkárov.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksČižmář, J.: Lidové lékařství v Československu 1, 2. Praha 1946. Horváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie II. Kultúra a spôsob života ľudu. Zostavil J. Mjartan a E. Plicková. Bratislava 1974, 301-322. Jakubíková, K.: Ľudové liečenie. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zostavil J. Podolák. Košice 1972, 263-269.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/liecebne-praktiky
  See also bradavica
  suchoty
  sväteniny
  urieknutie
  votívne predmety
  vred
  výkal
  zariekanie
  zelinkár
  zimnica
  živé vlasy
  zlomenina
  žltačka
  epilepsia
  cholera
  liečiteľ
  slintačka
  priesť
  čemer
  démon
  horúčka
  hostec
  choroba
  choroby hospodárskych zvierat
  lámka
  liečebné prostriedky
  liečivé rastliny
  lišaj
  mádra
  mágia
  mor
  okurovanie
  porobenie
  obetiny
  References (15) - Encyclopedic Terms