Number of the records: 1  

To the basket   porobenie

 1. Descripton(poslúženie, preškodenie, povraženie, začarovanie) činnosť vychádzajúca z mágie, ktorou chcel subjekt negatívne pôsobiť na objekt s cieľom vyvolať chorobu a smrť, poškodiť, zničiť protivníka, rozdeliť mladomanželov, privolať ich neplodnosť a podobne. Porábali častejšie ženy (bohyňa, striga, bobona, vražkyňa) ako muži (bačovia, pastieri). Na porobenie slúžila symbolická podoba adresáta (na Kysuciach slamená figúrka zavesená v komíne, predstavujúca toho, kto mal schnúť tak ako ona) alebo predmet, s ktorým bol v kontakte (hlina z jeho šľapají zakopaná v hrnci do trasoviska mu mala privodiť trasenie tela). Porábalo sa i magicky účinnou látkou (napríklad odvar zo slepých psov a kostí umrlca) a prostredníctvom zaklínania. Postihnutého porobením okurovali zubom mŕtveho, zelinami, pil odvar zo semien orlíčka. Nad dvere mu zavesili černobyľ alebo steny domu natreli krvou čierneho psa.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksHoluby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zostavil J. Mjartan. Bratislava 1958. Šmajda, M.: Poverečné spôsoby liečenia a zaklínania v ukrajinských obciach severovýchodného Slovenska. In: Nové obzory, roč. 13, 1971, 341-360. Olejník, J.: Pastierska mágia v oblasti Vysokých Tatier. In: Nové obzory, roč. 7, 1965, 366-402.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/porobenie
  See also bača
  pastier
  magické prostriedky
  zaklínanie
  pes
  okurovanie
  magické figúrky
  mágia
  choroby hospodárskych zvierat
  bohyňa
  striga
  References (13) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.